Wymienniki ciepło-powietrze

Wymiennik ciepło-powietrze służy do wykorzystania temperatury spalin.

Jest podłączony do przewodu kominowego i zwiększa wydajność pieca.